Den viktigaste faktorn för elevernas resultat är läraren. Tillgången till legitimerade och behöriga lärare med goda förutsättningar att fokusera på elevernas lärande är avgörande för alla elever – men särskilt för nyanlända, som inte alltid har en sammanhållen skolgång med sig i bagaget, saknar tillgång till det svenska språket och stöd i hemmet.

I denna debattartikel föreslår de båda lärarfacken och NC fyra konkreta åtgärder som krävs för att säkerställa blivande och verksamma lärares kompetens när det gäller undervisning av nyanlända elever och andra elever med annat modersmål än svenska: