I artikeln Höjer lärarnas kompetens på uppdrag av regeringen beskrivs NCs uppdrag och verksamhet. Drygt tolv personer från NC åker landet runt för att höja kompetensen bland lärarna. Men det är för få menar centrats föreståndare Karin Sandwall.

– Vi ser väldigt allvarligt på att det finns en brist av lärare som har kompetensen att undervisa i svenska som andraspråk. Med utökade resurser skulle vi kunna bidra till en tydlig utveckling av lärarnas kompetens, säger Karin Sandwall.

Under år 2014 utbildade NC drygt 800 lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i Sverige.

– En typ av kompetensutveckling genomförs under sex dagar över ett läsår där lärarna bland annat får med sig uppgifter att använda sig av i undervisningen, säger Karin Sandwall.

Men är det tillräckligt?

– Många lärare uttrycker att de fått verktyg att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Vi skulle gärna arbeta mer med olika typer av långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser, men vi räcker inte till riktigt för hela landet, säger Karin Sandwall.

Övriga inslag i SVT Nyheter Småland: