Regeringen har fattat beslut om kursplanernas syfte och centrala innehåll. De reviderade kunskapskraven kommer Skolverket att fatta beslut om under hösten.

För att underlätta skolors arbete med att implementera de reviderade kursplanerna för grundskolan har vi på NC gjort två olika sammanställningar som kan vara bra för att synliggöra skillnader och likheter. Våra sammanställningar innehåller enbart syfte och centralt innehåll men vi kommer att komplettera med kunskapskraven när dessa är publicerade. För att kunna hålla länkarna aktuella trots att vi ändrar i dokumenten har vi publicerat google-dokument på webben i stället för att ladda upp pdf-filer. 

I den första sammanställningen jämförs den nuvarande versionen av kursplanen i svenska som andraspråk (sva 2019) med den reviderade versionen (sva 2021):

I den andra sammanställningen jämförs den reviderade versionen av kursplanen i svenska (sve 2021) med den reviderade versionen av kursplanen i svenska som andraspråk (sva 2021):