Karin Sandwall
 

Det arbete som Nationellt centrum för svenska som andraspråk bedriver har stor betydelse för elever/studerande inom skolväsendet i Sverige, för verksamma skolledare och pedagoger och även för beslutsfattare hos olika aktörer på nationell, regional och kommunal nivå.

Jag är oerhört glad över att som föreståndare få möjlighet att fortsätta det arbetet och utveckla samarbetet med olika intressenter som arbetar med dessa viktiga frågor. Inte minst ser jag fram emot att få samarbeta med Nationellt centrums kunniga och drivande medarbetare.

Tidigare har jag arbetat som sfi-lärare och lärarutbildare samt haft olika uppdrag för bl.a. utbildningsdepartementet, Skolverket och Nationellt centrum. I mars blev jag klar med en doktorsavhandling som handlar om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Jag hoppas att dessa kunskaper och erfarenheter kan komma till nytta i det spännande arbete som Nationellt centrum dagligen utför.

/Karin Sandwall