Utredningen om läsa-skriva-räkna-garantin, som kom i höstas, menar att garantin inte ställer några nya krav på lärarkompetens. Det är en slutsats som med all säkerhet inte kunnat dras om utredningen hade granskat lärares kompetens att möta behoven hos den fjärdedel av eleverna som inte har svenska som sitt modersmål, menar vi på NC i en debattartikel i Lärarnas tidning.

Att fortsätta blunda för den stora bristen på kompetens gällande flerspråkiga elevers lärande innebär en tandlös garanti för denna elevgrupp. Det innebär ett svek mot de flerspråkiga eleverna, men det är också ett svek mot den grundläggande idén om en likvärdig skola.