För första gången var det fyra mottagare till Svenska Akademiens svensklärarpris eftersom det numera finns ett nyinstiftat svensklärarpris som delas ut till en lärare i svenska som andraspråk. Josefin Nilsson, som arbetar på NC samt med utvecklingsarbete på Vivallaskolan i Örebro, är således den allra första mottagaren av detta nya pris.

– Det känns jätteroligt. Det här priset är otroligt viktigt för alla lärare i svenska som andraspråk, och för alla elever som behöver lära sig svenska, sa Josefin Nilsson när hon tog emot blommor och diplom från Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

De övriga tre pristagarna är Johan Aasa, Martin Ahlstedt och Cecilia Peña. Svenska Akademiens svensklärarpris instiftades 1987 och tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

Josefin Nilsson är den tredje NC-medarbetaren som får utmärkelsen, tidigare har svensklärarpriset delats ut till Lena Sjöqvist (1998) och Anna Kaya (2012).