NC värdesätter Skolverkets förhoppning och intentioner med de allmänna råden, det vill säga att erbjuda skolan en god hjälp i arbetet med att stödja nyanlända elevers utveckling mot utbildningsmålen. NC har dock vissa invändningar, påpekanden och frågor till den föreslagna texten, vilka redovisas i detta remissvar:

NC remissvar allmänna råd utbildning nyanlända elever (237 Kb)

Remissversion av Skolverkets allmänna råd med kommentarer, utbildning för nynlända elever Skolverkets Dnr 6.1.2- 2015:597.