Då NCs nuvarande föreståndare Karin Sandwall slutar söker vi nu en ny föreståndare som vill leda och vidareutveckla NCs verksamhet utifrån våra tre verksamhetsområden:

  • kompetensutvecklingsinsatser
  • påverkan och samverkan samt
  • intern utveckling

Målet med verksamheten är ytterst att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed få goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.

Såväl föreståndare som medarbetare verkar i samtliga områden och som föreståndare stödjer du medarbetarna i att självständigt agera och utvecklas inom verksamhetsfältet. Du kommer att företräda verksamheten i olika sammanhang, exempelvis samarbete med olika utbildningsaktörer såsom departement, skolmyndigheter, politiska beslutsfattare, kommunal förvaltning/skolhuvudmän. Du kommer också att ha kontakter med media samt med institutioner och verksamheter inom Stockholms universitet och andra lärosäten. 

Vi söker dig som vill och kan åta dig detta mångfacetterade och spännande uppdrag. Vi tänker oss att du har en förmåga till helhetssyn liksom att du är strategisk, modig och lyhörd samt att du kan förvalta medarbetarnas engagemang inom verksamheten.