Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Motsvarande material för årskurserna 1-3 och 4-6 publiceras inom kort.

Bygga svenska finns i Skolverkets bedömningsportal och det krävs ingen inloggning för att få åtkomst till materialet.

Beskrivningar av elevens språkutveckling i fem steg

Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. 

Kunskaper i svenska är viktiga för att ta till sig den övriga undervisningen i skolan och för att kunna vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper – framför allt i svenska – är avgörande för att kunna utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov.

Bygga svenska ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd.

Exempeluppgifter och filmer publiceras från april och framåt

Från april och framåt publicerar Skolverket exempel på uppgifter som kan användas i de olika stegen av elevens språkutveckling. Det kommer även filmer som tyddliggör beskrivningarna av de olika stegen.