Mellan 10 februari och 9 maj pågår den första remissomgången på de förslag Skolverket tagit fram. Du kan som enskild person, som grupp, eller som organisation lämna synpunkter. Du kan göra detta anonymt om du vill. Alla synpunkter är viktiga!

Nedan kan du hämta hem förslaget för ämnesplanen för sva gymnasiet, gymnasiesärkolan, gymnasiala vux och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Läs och begrunda. Diskutera gärna om ni hittar tid i t.ex. ämneslaget. Jämför med nuvarande ämnesplan: Vad har blivit tydligare eller otydligare? Vad har blivit lättare eller svårare att tolka? Du kan också delta i diskussioner kring förslagen i våra Facebookgrupper.

Ämnesplanen och mejladressen dit du skickar ditt yttrande finns i länken: Remiss: Ämnesbetygsreformen - Skolverket