"I en debattartikel på SvD Debatt 12/10 argumenterar företrädare för utbildningsföretaget Academedia för att man ska slopa behörighetskraven för sfi-lärare. Academedia visar med sitt inlägg att företaget saknar respekt för den viktiga och komplexa uppgift som sfi-lärare ställs inför", skriver Inger Lindberg, fd sfi-lärare och professor på Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, Karin Sandwall, fd sfi-lärare och föreståndare på NC och Malin Dahlström, sfi-lärare och medarbetare på NC i en replik.

"Mot bakgrund av att behörighetskraven för sfi-lärare (lärarexamen + 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk, motsvarande en termins högskolestudier) är mycket lågt ställda i jämförelse med kraven för de flesta andra lärarkategorier speglar detta ett förakt för kunskap och utbildning som är minst sagt förvånande för en utbildningsverksamhet. Det är häpnadsväckande att anordnare med så liten förståelse och respekt för den viktiga och komplexa uppgift som sfi-lärare ställs inför kan få förtroendet att anordna sfi-utbildning över huvud taget."