I lördags delade Svenska Akademien ut sitt årliga Svensklärarpris till Anna Kaya som är lärare på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun och webbredaktör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Priset går till lärare som genom sin gärning har stimulerat unga människors intresse för svenska språket och litteraturen.

Priset är på 50 000 kronor och utdelningen ägde rum under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 29 september. Priset delades ut av Peter Englund, Svenska Akademiens ständige sekreterare.

 

 
Prisutdelning svensklärarpriset
 
 

- Det är en fantastisk känsla att få ta emot Svenska Akademiens Svensklärarpris och jag känner mig väldigt hedrad, säger Anna Kaya som är lärare för nyanlända elever i årskurserna 1-6 i svenska och svenska som andraspråk.

- Språk är vårt främsta tankeverktyg och dessutom nyckeln till framgång för att elever ska lyckas i skolan. Att undervisa nyanlända elever handlar inte bara om att lotsa dem in i ett nytt språk, en ny skolkultur och ett nytt land. Det handlar lika mycket om att ge eleverna verktyg och strategier så de kan fortsätta att utveckla kunskaper på ett nytt språk samtidigt som de lär sig det nya språket. Jag har i min undervisning ett väldigt medvetet sätt att arbeta med elevernas språk- och kunskapsutveckling parallellt.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

Anna Kaya jobbar sedan drygt 12 år med nyanlända elever, nu i en F-6-skola i Sigtuna kommun. Hon är även nytillsatt webbredaktör för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Det är inte första gången som en medarbetare vid Nationellt centrum tilldelas svensklärarpriset: 1998 utsågs bland andra Lena Sjöqvist som mottagare av priset.