Att arbeta språkutvecklande i alla ämnen är oerhört viktigt och något som både främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling. I tidningen Alfa, en tidning för lärare om svenska, SO-ämnen och språk utgiven av Lärarförbundet, finns ofta intressanta och inspirerande artiklar som handlar om hur man kan arbeta språkutvecklande och senaste numret av Alfa har tema Språket i ämnet.

I en artikel, Genom språket blir du en bättre lärare, berättar Maaike Hajer, professor i Utrecht och Malmö och expert på språkinriktad ämnesundervisning, om vikten av att alla ämneslärare är insatta i hur man ska arbeta med språket i ämnesundervisningen för att inte hamna i fällan där man förenklar och sänker kraven.

Om Reading to Learn och hur språk- och ämneslärare samarbetar i Bagarmossens skola får vi läsa i artikeln Jag har lärt mig utgå ifrån helheten, en artikel där Birgitta Thorander berättar om hur hon som svensklärare samarbetar med NO och SO-lärare för att eleverna ska kunna utveckla sitt språk och sina ämneskunskaper parallellt. I artikeln Franska revolutionen utjämna skillnaderna berättar Birgittas kollega SO-läraren Annelie Syrén om hur arbetet går till rent praktiskt i hennes klassrum och hur de gemensamt läser och dekonstruerar texter för att synliggöra språkliga drag och strukturer.

Att elevernas språkutveckling är alla lärares ansvar är något vi ofta säger men är det så i praktiken? I artikeln Svenskan är navet berättar rektor och svensklärare Sofie Nyberg Horning om hur de på Östra skolan i Malmö arbetar ämnesövergripande och språkutvecklande med hjälp av ett genomtänkt genrepedagogiskt arbete som ger goda resultat.

Mer om genrepedagogik och hur man arbetat med detta på Knutbyskolan i Rinkeby får vi läsa i artikeln Börja tidigt om alla ska med där Eija Kuyumcu beskriver Knutbyprojektet, som innehåller en undervisningsmodell utifrån genrepedagogik och cirkeln för undervisning och lärande där syftet är att göra skolspråket tillgängligt för alla.