Paula Grossman, medförfattere till artikeln
Paula Grossman

Författarna argumenterar i sin artikel Latinisering - diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion för att avkodningen, och den med denna sammanhängande förmågan att urskilja ljudtyper och göra fonologiska distinktioner, måste bli grundligt befäst och automatiserad i andraspråksinlärningen. Annars riskerar för mycket av andraspråksinlärarens energi att gå åt till avkodningen, så att det kanske allra viktigaste, att förstå vad man läser, glider undan. Ett symptom på detta kan vara att eleverna inte kan stava okända ord och ej heller läsa ut dem korrekt. Dessutom har de svårt att uppfatta ändelser och lära sig ordböjning.

Tomas Riad, medförfattare till artiekeln
Tomas Riad

I artikeln beskrivs varför lärare inom både sfi och sva måste uppmärksamma såväl uttal som avkodning och träna det tillsammans. I artikeln undersöks effekten av ett tolv veckors träningsprogram med latinisering, med lektioner två gånger i veckan och uppgifter där emellan. Ett viktigt citat från denna intressanta och didaktiskt angelägna artikel är:

Termen latinisering kan visserligen leda tanken till det latinska skriftsystemet men det är alltså i huvudsak ljudsystemet som är den stora inlärningsuppgiften.