Erika Sahlén
Erika Sahlén

Hej och välkommen till NC, Erika! Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Jag har sedan jag blev klar med min lärarutbildning haft olika tjänster och uppdrag inom förskolan. Jag har varit förskollärare i barngrupp och haft olika ledaruppdrag. Nu senast kommer jag från en tjänst som biträdande rektor i en förskoleenhet i Rinkeby-Kista, Stockholms stad. Innan det var jag med och startade upp Introduktionsförskolan i Husby, en verksamhet som syftade till att ge barn och föräldrar en god introduktion till förskolan och det svenska språket. Under tiden på introduktionsförskolan ledde jag också fortbildning kring barns språkutveckling för pedagoger i stadsdelens förskolor.

Genom mina olika uppdrag inom förskolan har mitt engagemang för barns rätt till utveckling och lärande i verksamheten vuxit. För mig handlar det om att varje barn ska få utveckla sin fulla potential. Vägen dit är, som jag ser det, att ha språk som bär.

Vilka uppdrag kommer du att arbeta med på NC?

På NC kommer jag vara med och belysa viktiga frågor som rör flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling i förskolan, men också arbeta med kompetensutveckling. Nu närmast i en kommunförlagd insats där man valt att låta alla förskollärare under tre terminer få kompetensutveckling i språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i flerspråkiga förskolemiljöer. Jag ska också arbeta med NCs SKUA-utvecklarutbildning. I den får utvalda förskollärare och deras rektorer utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt men också möjlighet att pröva och diskutera metoder för det kollegialt lärandet och för att ta skapa strukturer att arbeta vidare med kompetenshöjande insatser i sina respektive kommuner.