Jenny Hostetter
Jenny Hostetter

Hej och välkommen till NC, Jenny! Kan du berätta lite om vad du har arbetat med tidigare?

Under de senaste tre åren har jag haft ett mycket spännande uppdrag som processledare inom sfi-utvecklingsprojektet InVäst då jag regelbundet besökt och haft handledning i ett tiotal sfi-verksamheter i Göteborgsregionen. Tillsammans har vi utforskat elevernas behov, hur verksamheten och undervisningen kan förbättras för att stärka elevernas lärande och hur det pedagogiska ledarskapet kan stötta lärarnas professionella utveckling. De erfarenheterna kan jag dra nytta av direkt i arbetet på NC, där jag kommer att arbeta halvtid. Den andra halvan av min tid arbetar jag vidare som resurs för tjänstemän, rektorer och arbetslag på Västkusten. Tidigare har jag också arbetat som sfi-lärare, skrivit läromedel och varit chefredaktör för elevmagasinet Världen&vi.

Vilka uppdrag kommer du att arbeta med på NC?

Det är vuxenutbildningen som står i fokus för mitt uppdrag även på NC. Tillsammans med mina nya kollegor kommer jag den närmaste tiden att hålla en utbildning för lärare och rektorer i Uppsala, där vi finslipar våra arbetssätt, ger deltagarna uppdrag och stöttar med modeller – i syfte att stärka elevernas lärande på både yrkesutbildningar och sfi-kurser utan yrkesinriktning. Jag kommer också att arbeta med att samla och hitta former för att sprida det vi vet fungerar i fråga om elevaktiv, stöttande undervisning och bedömning på sfi.

Kan du ge några exempel på utvecklingsarbeten som du har arbetat med?

Inom InVäst producerade jag tillsammans med ett filmteam och ett antal sfi-arbetslag ett flertal filmer som ska fungera som stöttning till lärare och rektorer på vuxenutbildningen. De är fantastiskt fina, tycker jag, och baseras bland annat på en modell som tagits fram av NC. Filmerna blir till nytta i mitt nya jobb eftersom de konkret visar exempelvis hur språklärare och yrkeslärare kan samarbeta och planera undervisning för att stötta elevernas språk och lärande på yrkesutbildningar riktade till sfi-elever.