Lillemor Malmbo
Lillemor Malmbo

Hej och välkommen till NC, Lillemor! Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

Jag är lärare i svenska som andraspråk, historia och religion och har arbetat med sfi och sva sedan 2008. Då startade jag upp verksamheten med förberedelseklass på högstadiet i Vilhelmina i Västerbottens inland. Efter att ha arbetat där i två år började jag jobba i Sveriges minsta kommun, Bjurholm, och undervisade i svenska som andraspråk för årskurs 4–9 samt sfi kurserna C och D. Därefter började jag 2011 att arbeta på sfi-skolan i Umeå där jag främst undervisat på studieväg 2 och 3. Jag var även delaktig i att ta fram skolans koncept med ett DistansCentrum för elever som kombinerar sina studier i sfi med andra aktiviteter såsom arbete, praktik eller studier. Jag arbetar också som fackligt förtroendevald och har även skrivit en del krönikor och debattinlägg om sfi.

Vad kommer du ha för uppdrag på NC?

Här på NC kommer jag främst att arbeta med vuxenutbildning och frågor som rör påverkan och samverkan. Jag kommer också att ansvara för NC:s arbete med sociala medier som Facebookgrupper, Twitter och webben överlag. Eftersom jag haft möjlighet att arbeta på skolor med väldigt olika villkor utifrån storlek, resurser och antal elever är likvärdigheten inom vuxenutbildningen extra viktig för mig. Hur kan man bedriva bästa möjliga undervisning trots att förutsättningarna kan se så olika ut?

Jag kommer att arbeta 40% på NC. Resterande tid kommer jag att arbeta 40% på sfi-skolan i Umeå där jag undervisar akademiker på närdistanskurs 3D samt att jag har uppdrag som fackligt förtroendevald. Det här är ett upplägg där jag får bedriva både skolfrågor och undervisning, ett upplägg som jag tänker ska ge värdefulla synergieffekter på flera arenor.