Malin Dahlström
Malin Dahlström

Hej och välkommen till NC, Malin! Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

- Jag har jobbat med sfi i 10 år varav ca 5 år med litteracitetsutveckling, då främst med kurs 1A. Jag har också 4 års erfarenhet av sva-kurserna på ungdomsgymnasiet och komvux. Sedan har jag också arbetat med språkutveckling inom den gundläggande matematiken på IM/Språkintroduktion. Under läsåret 2014/2015 arbetade jag halvtid som adjungerad adjunkt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och hade kurser i ämnesdidaktik och litteraturdidaktik samt VFU I och II på ämneslärarprogrammet. Jag undervisade också inom ULV-projektet (utländska lärares vidareutbildning).

Jag är lärare i religion och svenska som andraspråk och jag började min lärarbana som vikarie på Studiefrämjandet i Malmö med att undervisa svenska för asylsökande.

På NC kommer du ha ansvar för frågor som rör sfi och vuxenutbildning, vad innebär det?

- Mina arbetsuppgifter på NC innebär till exempel att jag kommer att arbeta med uppdrag som syftar till kompetensutveckling inom exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och bedömning för lärande. Jag kommer även att sitta med i referensgruppen som arbetar med att ta fram och utvärdera Tisus-testet. Vidare kommer jag att ingå i Skolverkets expertgranskargrupp som jobbar med framtagandet av de nya kursplanerna för vuxenutbildningen. Dessutom kommer jag att organisera nätverksträffar för NCs nätverk för lärare/skolledare/SYV-are verksamma inom sfi.

Jag har ett stort intresse för utbildningspolitiska frågor i allmänhet och sfi i synnerhet och att jag ser fram emot att sprida medvetenhet om vuxnas andraspråksutveckling och vikten av kompetensutveckling (och översyn av lärarbehörigheten) inom sfi.

Kontaktuppgifter till Malin Dahlström

e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se
telefon: 073-867 17 65