Seminariet arrangerades av LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som en del av deras gemensamma projekt "Ge alla elever samma chans" och medverkande var

  • Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
  • Tobias Baudin, förste vice ordförande, LO
  • Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
  • Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Elof Hansjons (S), kommunalråd, Södertälje
  • Torbjörn Ekelund (FP), ordförande utbildningsutskottet
  • Monica Axelsson, professor, Stockholms Universitet
  • Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Seminariet kan ses i efterhand:

"Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Det är inte rimligt att det finns skolor där var femte elev är nyanländ samtidigt som andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever". Det kräver Lärarförbundet, LO och Lärarnas Riksförbund nu gemensamt i en debattartikel i Dagens nyheter.

I sammanställningen Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? har LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med hjälp av Skolverkets Salsadatabas, med uppgifter om föräldrars utbildningsnivå och andelen nyanlända elever (de som har gått högst fyra år i svensk skola), granskat den socioekonomiska strukturen på de skolor som tar emot nyanlända elever.

Läs även regeringens pressmeddelande: Nyanlända elevers rätt till utbildning ska utredas