Kurs anpassad för flera skolformer

Då många lärare och skolledare har efterfrågat fortbildning i svenska som andraspråk är det glädjande att ett antal olika lärosäten erbjuder en introduktionskurs (7,5 hp på kvartsfart, huvudsakligen på distans) med olika inriktningar för lärare som undervisar i åk 1-6, åk 7-9, inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det finns ingen kurs med inriktning mot förskolan men förskollärare som arbetar inom förskola eller förskoleklass kan förslagsvis läsa kursen med inriktning mot årskurs 1-6.

Kursen kan vara ett första steg till behörighet

Genom att gå Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt får du en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du får även fler verktyg så att du kan stärka din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är inte behörighetsgivande men ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk, men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Du höjer din kompetens och du börjar din väg mot behörighet. Du kan sedan läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Huvudman kan ansöka om statsbidrag för lärare som då kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Är ni flera på din skola eller hos din huvudman som är intresserade kan huvudmannen förlägga kurser på hemmaplan. Det finns således möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Om intresse finns kan huvudman kontakta ett av de lärosäten som är utvalda och komma överens om ett upplägg.

Mer information och anmälan

Gör din ansökan mellan den 18 april och den 15 maj 2017.