Ta del av professor Nihad Bunars öppna föreläsning utifrån forskningsantologin Nyanlända och lärande som utgår ifrån forskningsprojektet med samma namn: Nyanlända och lärande - en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan.

Beskrivning av forskningsprojektet

Genom intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalys har projektets medarbetare undersökt hur nyanlända elever tas emot och integreras i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Språkutvecklande arbetssätt, kartläggning av elevernas tidigare kunskaper, studiehandledning på elevernas modersmål, mottagningens organisatoriska former och modeller för elevernas inkludering i informella nätverk är några områden som närmare har analyserats.

Föreläsningen Nyanlända och lärande

 

Ta del av presentationen från föreläsningen: