200 000 kronor från Skolverket för SFI-Norrköpings app-tillverkning

Våren 2012 fick vi upp ögonen för hur man kunde arbeta med iPads på sfi. Vi var på studiebesök i Jönköping och kom hem och var exalterade över detta verktyg. Vår chef var positiv och tyckte ”vi borde testa i en grupp för analfabeter”. Sagt och gjort; i maj fick jag min iPad och använde sommaren till att lära mig hur den fungerade och jag letade appar som skulle passa mina elever. Det var ett tålmodigt och tidsödande arbete. När hösten kom hade vi köpt in femton iPads till min A-grupp, vår tekniker fixade alla inställningar, lösenord osv och den tredje oktober 2012 hade vi premiär.

iPads som komplement till traditionell läs- och skrivinlärning

En analfabet kan inte läsa, inte skriva, har svårt att hålla en penna, vet inte hur man använder lexikon. I mitt arbete hade jag tidigare ägnat mig åt traditionell läs- och skrivinlärning med eleverna men nu kunde vi komplettera detta med våra iPads. Vilken aktivitet det blev i klassrummet! Vilken koncentration! Alla tyckte det var roligt och var positiva till ännu ett sätt att skriva och läsa. Vi har använt oss av ca 15-20 appar och de vi jobbat mest med är ”Skolstil”, ”Magiska Ord”, ”Moji Klockis” och ”Bokstavspussel”. En positiv effekt blev att eleverna kan arbeta självständigt långa stunder och på det sättet kan jag ägna tid för individuella insatser, t ex läsa med enskilda elever. Vi fortsatte förstås att skriva bokstäver och ord på vårt gamla sätt med papper och penna. Tonvikten ligger förstås fortfarande på det muntliga språket i A-grupperna.

Appar för vuxna saknades

Apparna var väldigt barnsliga upptäckte jag ganska fort, de vänder sig ju till små barn. De var inte heller särskilt pedagogiska, orden verkade valda utan någon genomtänkt idé. Det var alla bokstäver blandade och det var fel typ av ord, fel teckensnitt, barnsliga bilder. Ganska fort märkte jag att det fattades en app för vuxna analfabeter och fick idén att göra en själv (hur nu detta skulle gå till…?) Ungefär i samma veva såg jag på Skolverkets hemsida att man kunde söka pengar för att utveckla SFI. Sagt och gjort! Jag sökte 200 000 kronor och fick 200 000! Vi fick beskedet strax innan sommarledigheten och det kändes helt fantastiskt!

Utvecklandet av appen påbörjas

Under sommaren planerade jag ”min” app, hur den skulle fungera och hur den skulle se ut. Min idé går ut på att man arbetar med några få frekventa bokstäver först, bildar ord till bilder av dem. I nästa nivå läggs ytterligare bokstäver till och fler bilder slumpas fram. I augusti diskuterade min rektor och jag hela projektet fram och tillbaka, vi letade firmor som kunde hantverket, träffade programmerare, vi skrev anbud och slutligen fick vi in två offerter. Första veckan i oktober bestämde vi oss för en av dem och nu sätter arbetet igång på riktigt.

Hur gör vi nu?

Jag går ner i tjänst ca 30 % för att jobba ihop med vår programmerare. Vi ska fortsätta diskutera bilder, layout, färger, funktion osv. Det blir flera nivåer och totalt ca 250 ord och bilder. Vi kommer även att träffa Qarin Franker vid (minst) ett tillfälle för att bolla våra idéer. Appen ska vara klar till jul och lanseras på App Store.

Min förhoppning är ju att våra elever ska få bra hjälp att lära sig det nya språket med vår nya app. Att det sen är roligt gör ju ingenting!

/Lena Ryman Wildén
Norrköping 131016