Vässa språket är namnet på Origos tema om vikten av att undervisa om språket i ämnesundervisningen. Här nedan finns en kort beskrivning av, och länkar till, de olika artiklarna:

I Susanne Jönssons klassrum har matematik och språk alltid varit en självklar mix. En kurs i genrepedagogik tog arbetet vidare och Susanne menar att det har blivit tydligare hur språket bär matematikkunskaperna. På skolan arbetar även Vlatka Glumac som är certifierad genrepedagog. I hennes tjänst ingår, förutom att utbilda kollegorna i genrepedagogik, också att handleda dem.

Vardagsspråk på lektionerna och ämnesspråk i läroböckerna. Så såg det ut i de klassrum som Anna Maria Hipkiss undersökte. Men elever måste få möjlighet att använda fackspråket även när de samtalar i klassrummet, anser hon. Anna Maria började sin studie med ett andraspråksperspektiv och ville se vad det fanns för möjlighet att lära sig språk och ämne tillsammans. Men efter ett tag insåg hon att det är intressant för alla elever.

Genom att arbeta aktivt med språket i no-undervisningen har Elisabeth Lundén Levin märkt att eleverna blivit mer uppmärksamma på språk. Det händer att de hamnar i diskussioner om vad ett ord betyder. Glosförhör förknippar väl de flesta med språkundervisning. Men i Tierp är det självklart att ha ord- och begreppsförståelseprov också i no-ämnena. Ska eleverna förstå på riktigt måste de hänga med språkligt, är utgångspunkten.

Det är de fina nyanserna och små orden som karaktäriserar ämnesspråket, inte bara specifika begrepp. Ord som binder samman och förklarar hur processer och hierarkier hänger ihop. Det språket behöver eleverna lära sig inom ämnet, menar Maaike Hajer, nederländsk forskare i språkdidaktik.