Nu är det dags att anmäla sig till Alfakonferensen 2019.

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitetsundervisning som främjar delaktighet både i samhället och arbetslivet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker de studerandes självförtroende och identitet.

Konferensen fokuserar på olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Föreläsningarna skapar en teoretisk referensram för vidare diskussioner i workshops där lärarna kan reflektera, diskutera och arbeta med didaktiska tillvägagångssätt.

Konferensens språk är engelska, svenska, norska och danska - beroende på föreläsaren. Tolkningstjänster kommer inte att vara tillgängliga.

Konferensavgift är 226 €. I konferensavgiften ingår material, frukost och lunch. I konferensavgiften ingår inte inkvartering eller konferensmiddagar. Avgiften för konferensmiddagen och dryck är 54€ /kväll.

För mer information om konferensen och boende, se NVLs webbplats.