Konferens om språkintroduktionsprogrammet

- organisation, kartläggning och bedömning

Det oroliga läget i världen har bidragit till elevtillströmningen till språkintroduktionsprogrammet och antalet elever som började i språkintroduktion förra året ökade kraftigt i många kommuner. Den första utvärderingen av språkintroduktionsprogrammet publicerades nyligen, vilken väcker viktiga frågor och belyser utmaningar. NC ville därför samla huvudmän, skolledare, lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare från hela landet för att lyfta aktuella frågor och ge information.

Medverkande föreläsare på konferensen var forskare från olika lärosäten, undervisningsråd från Skolverket samt verksamma lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare. Genom att under konferensdagarna förena skiftande perspektiv inkluderas både verksamhetsnivå och nationell nivå. NCs ambition var vidare att under dagarna ge utrymme för reflektion, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Program

Åhörarkopior