Kalendarium

Kalendarium

Här finns information och inbjudan till olika konferenser, seminarier och nätverksträffar.

Nätverksträffar & Seminarier

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter.

Samtliga nätverksträffar och seminariedagar är heldagar (om ej annat anges i inbjudan). Information och anmälningslänk finns i respektive inbjudan nedan. Vid frågor kontakta info@andrasprak.su.se.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter