Föreståndare

Karin Sandwall

Administratör

Jan Wallinder

Webbredaktör

Anna Kaya

Projektledare

Förskolan och grundskolans tidigare år

Caroline Bötrius

Anniqa Sandell Ring (tjänstledig)

Monica Söderström Lareu

Grundskolans senare år

Kristina Aldén

Lisa Gannå

Björn Kindenberg (tjänstledig)

Josefin Nilsson

Mariana Sellgren

Maria Wiksten

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Monica Lindvall (språkintroduktion, gy, vux)

Mikael Olofsson (gy, sfi, vux)

Malin Dahlström (sfi, vux)

Högskola och lärarutbildning

Aina Bigestans