Föreståndare

Karin Sandwall

Administratör

Jan Wallinder

Webbredaktör

Anna Kaya

Projektledare

Förskolan och grundskolans tidigare år

Hülya Basaran (grundskolans tidigare år)

Caroline Bötrius (förskolan, grundskolans tidigare år)

Helene Kolam (förskolan)

Monica Söderström Lareu (förskolan, grundskolans tidigare år)

Karin Pettersson (grundskolans tidigare år)

Grundskolans senare år

Kristina Aldén

Lisa Gannå

Björn Kindenberg (tjänstledig)

Josefin Nilsson

Mariana Sellgren

Maria Wiksten

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Malin Dahlström (sfi, vux)

Johanna Eriksson (vux)

Monica Lindvall (språkintroduktion, gy)

Mikael Olofsson (språkintroduktion, gy)

Emmy-Linda Svensson (vux)

Högskola och lärarutbildning

Aina Bigestans