Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2.

Malin och Lisa har startat en podd där de beskriver arbetet med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Lyssna gärna på podden och om du vill veta mer kan du även läsa den rapport, Yrkesutbildning för invandrare - ett didaktisk utvecklingsprojekt, som är utarbetad i samspel med lärare inom Stockholm stad.

NC-podden Språk och yrke