Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetade de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2.

I en podd beskriver Malin och Lisa arbetet med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Lyssna gärna på podden och läs vpr rapport, Yrkesutbildning för invandrare - ett didaktisk utvecklingsprojekt, som är gjord i samarbete med lärare inom Stockholm stad.

NC-podden Språk och yrke