NCs verksamhet

NCs verksamhet

Nationellt centrum för svenska som andraspråks verksamhet kan grovt delas in i tre olika områden; påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling. Dessa områden förutsätter och berikar varandra.

NCs tre uppdrag

Exempel på att dessa områdena berikar och förutsätter varandra är t ex att de förhållanden som NC-medarbetare uppmärksammar under genomförandet av en kompetensutveckling i en kommun eller genom skolverksammas mejl eller inlägg i någon av våra facebook-grupper, tar vi med oss in i arbetet inom de andra områdena, såsom i möten med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och media. Under sådana möten och i våra kompetensutvecklingsinsatser tillämpar vi och diskuterar såväl forskning som reella möjligheter att tillämpa forskningen och skolans olika regleringar. På så sätt är NC en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verksamheter.

Läs mer om NCs verksamhet

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC