Öka elevernas språkanvändning

En viktig aspekt i SKUA för praktiskt inriktade ämnen som de praktiskt estetiska ämnena i grundskolan eller yrkesämnena i gymnasieskolan är att bygga broar mellan det språk som används i samband med de praktiska inslagen, när eleverna gör något här och nu, eller när läraren pekar, visar och instruerar, och det språk som används i de mer teoretiska inslagen när eleverna läser och skriver.

I samband med ett görande krävs det vanligen lite språk, och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar här om att öka språkanvändningen. Kan eleverna berätta om vad de gör? Kan läraren tänka på att benämna saker trots att hen pekar och visar? Att skriva ned ord och instruktioner på en tavla är en bra idé. Det är också bra att låta eleverna resonera om olika valmöjligheter och konsekvenser. Att skriva loggböcker där man har fokus på att ämnesspråket utvecklas är ytterlige en idé. Om eleverna får tala och skriva om det som de gör praktiskt så tränas de i det ämnesspråk som behövs när man sen ska läsa och resonera om teorierna i ämnet.

Stötta förståelsen av de teoretiska delarna

Alla ämnen i dagens skola innehåller teorier som detta ämne grundar sig i. I alla ämnen behöver eleverna ta till sig dessa kunskaper – vanligen genom mer eller mindre abstrakta texter. Ämnestexterna är, ju högre upp eleverna kommer i åldrarna, allt mer svårlästa med ämnes- och branschtypiska sätt att uttrycka sig. Det är ofta ett abstrakt språkbruk med många olika termer. Att stötta eleverna i att läsa och förstå ämnestexterna är en central del i SKUA.

Tips på material

En bra ingång är Skolverkets läslyftsmoduler ”Från ämnesspråk till vardagsspråk” och ”Språk i yrkesämnen”. Yvonne Hallesson och Pia Viséns bok ”Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan” visar praktiskt hur man som lärare kan stötta elevernas förståelse av ämnestexter. Boken erbjuder både redskap för att undersöka hur yrkes- och ämnestexter är uppbyggda, och beskriver och ger exempel på framgångsrika arbetssätt då man läser texter med elever i olika syften.

Mer material om SKUA

På våra introducerade sidor om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt får du en kort presentation av vad det innebär. 

Vi tipsar också om material för särskilda åldrar och målgrupper. Fler av tipsen är relevanta att läsa även för andra lärare.

Här finns en artikel med tips kring hur man kan arbeta kollegialt med SKUA.

Du kanske också är intresserad av att läsa mer om organisation och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever som vi tipsar om här: