Att leda kollegialt lärande kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Denna film vänder sig till er som redan är insatta i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och som vill leda kollegor i ett kollegialt lärande kring detta. Vi på NC har stor erfarenhet av kompetensutvecklingsinsatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och delar i denna film med oss av tips och idéer på innehåll och upplägg.

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande kan sammanfattas på följande sätt:

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.

Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket.

Lärportalen

I Skolverkets lärportal finns ett flertal olika moduler där språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ingår på olika sätt. I lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Skolverkets stöd och resurssidor

På Skolverkets webbplats finns många olika typer av artiklar, filmer och diskussionsunderlag man kan använda som kollegialt lärande. Här är tre exempel:

Övriga handledningspaket

Pauline Gibbons har skrivit två populära böcker, Stärk språket Stärk lärandet och Lyft språket Lyft tänkandet, som det finns olika handledningar till.

Till boken Stärk språket Stärk lärandet har NC utarbetat två olika studiehandledningar som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet. Det finns även filmer som exemplifierar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Om man vill fördjupa sig i genrepedagogik är boken Låt språket bära av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring en bok som många uppskattar. Till Låt språket bära finns dessutom en studiehandledning man kan ha som utgångspunkt om man vill arbeta med boken som kollegialt lärande.

Språkforskningsinstitutet (Stockholms stad) har i samarbete med Karin Rehman tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning kring UR:s programserie Språket bär kunskapen:

Josefin Nilsson har skrivit en masteruppsats med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och lärares lärande. Studien är en etnografiskt inriktad undersökning som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner om och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen av nyanlända elever i ämnet biologi.