Genrepedagogik - en modell

”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften.

Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben:
 
genrepedagogikens tre ben
(Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28)
 
 
Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.
 

Lär dig mer om genrepedagogik

Vill man lära sig mer om genrepedagogik kan det vara en god idé att lyssna på en Pedagog Värmland-föreläsning med Britt Johansson, författare till boken Låt språk bära - genrepedagogik i praktiken, där hon berättar om genrepedagogik, cykeln för undervisning och lärande och utvecklingsarbetet på Knutbyskolan i Rinkeby. Föreläsningen är uppdelad i två delar:

Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen där man får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Ett annat UR-program är Språkresan special där man får titta in i klassrum där lärare undervisar utifrån genrepedagogik. I det avsnittet finns även inspelade intervjuer med språkforskaren Pauline Gibbons (som skrivit de oerhört populära och läsvärda böckerna Stärk språket. Stärk lärandet och Lyft språket. Lyft tänkandet) och Monica Axelsson, docent i tvåspråkighetsforskning. Ett annat intressant program som visar upp hur genrepedagogik fungerar i praktiken är UR-programmet På väg mot ett andra språk i serien Barn av sitt språk.

 

Lästips om genrepedagogik

 
Låt språket bära
 
 
Det finns många böcker att läsa när det gäller genrepedagogik. Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken är en bok som inspirerar och vägleder dig som önskar utveckla och fördjupa dina kunskaper om genrepedagogik. De olika genrerna beskrivs genom olika klassrumssituationer. Till boken finns även en tillhörande dvd med handledning och kopieringsunderlag.
 
 
Symposium 2009
 
 
Nationellt centrums symposium 2009 handlade om genrer och funktionellt språk i teori och praktik och i antologin som gavs ut efteråt finns många intressanta artiklar att ta del av när det gäller just genrepedagogik.
 
 
Genrebyrån
 
 
Även i boken Genrebyrån, en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext (Hedeboe och Polias, 2008) presenteras den genrebaserade modellen för arbete med text och grammatik.
 
Mer om det genrepedagogiska arbetet i Knutbyskolan, Rinkeby kan man läsa i Monica Axelssons Många trådar in i ämnet och i Eija Kuyumcus utvärdering av Knutbyprojektet. Läs även intervjun med Eija Kuyumcu i tidningen Alfa.
 
 
Learning to Write, Reading to Learn
 
 
Är man intresserad av att läsa om bakgrunden och anledningen till att genrepedagogik växte fram och hur genrepedagogiken har utvecklats de senaste 30 åren kan man läsa Learning to Write, Reading to Learn av J.R Martin och David Rose. Eftersom genrepedagogik mestadels har varit ett sätt att utveckla elevernas skriftliga produktion innehåller denna bok även en utförlig presentation av den modell författarna kallar Reading to Learn. En modell som dessutom fokuserar på att undervisningen ska leda till att eleverna tillägnar sig de läsförståelsestrategier som är nödvändiga att behärska för att kunna lära genom läsning och således nå skolframgång.
 
Det finns även ett flertal rapporter, uppsatser och avhandlingar som handlar om genrepedagogik på ett eller annat sätt. Vi länkar till ett urval nedan.
 
Läs gärna mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ta del av fler litteraturtips.