Skolsatsning 2012 är en långsiktig språkutvecklingssatsning inom de pedagogiska verksamheterna i Malmö stad och det är Pedagog Malmö som lagt upp denna filmade föreläsning.

Att satsa på språk i ämnena - Maaike Hajer

Maaike Hajer, University of Applied Sciences Utrecht och Malmö högskola, har även skrivit boken Språkinriktad undervisning. En handbok.

Föreläsning via UR Samtiden

Maaike Hajer föreläste om flerspråkighet i skolans värld och flerspråkighet i alla ämnen på Skolportens konferens i december 2013. Föreläsningen finns att ta del av via UR och är uppdelad i två delar.

Maaike Hajer föreläste även på Malmö högskola i oktober 2015 under rubriken Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand? som går att ta del av i efterhand via UR samtiden.