Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighet och verksam på Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Denna föreläsning spelades in på Kulturhuset, i samarbete med Rum för barn, i Stockholm 28 november 2012 och Kenneth Hyltenstam behandlar interaktionen mellan svenska som andraspråk och modersmål utifrån ett helhetsperspektiv på tvåspråkiga elever. Kenneth Hyltenstam relaterar även språkutvecklingen i andraspråket till elevernas förstaspråk, kognitiva utveckling, identitetsutveckling och kunskapsutveckling.