Handfasta undervisningsexempel

"Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet" och "Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet" är två böcker av Björn Kindenberg och Maria Wiksten som på ett konkret sätt exemplifierar hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut i SO- respektive NO-undervisningen på högstadiet. Teori varvas med praktik och varje kapitel innehåller en rad metoder och aktiviteter som kan användas direkt i klassrummet. 

Även om exemplen i böckerna är hämtade från ämnesundervisningen i SO och NO på högstadiet är böckerna relevanta även för mellanstadiet och gymnasiet, liksom för andra ämnen. 

I böckerna presenteras sex centrala utgångspunkter för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utgångspunkterna och de olika undervisningsaktiviteterna går att generalisera till så gott som alla ämnen och stadier. Utgångspunkterna går som en röd tråd genom boken där man får lära sig mer om hur man kan stötta eleverna att utveckla skolspråket, samtala, läsa och skriva i de olika ämnena. I ett av kapitel illustreras ett arbetsområde utifrån cirkelmodellen. Särskild stöttning för elever med svenska som andraspråk tas upp i ett eget kapitel då de flesta av aktiviteterna och det som beskrivs även passar elever med svenska som modersmål.

Material från läslyftet

En guldgruva med fritt tillgängligt material att fördjupa sig i når man via Lärportalen. Läslyftet innehåller flera relevanta moduler som till exempel ”Främja elevers lärande i NO” och ”Främja elevers lärande i SO” där språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behandlas. Även andra modulområden har intressant material, som till exempel ”Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen” och ”Flerspråkighet”. Använd sökfunktionen för att finna relevant material.

Mer material om SKUA

På våra introducerade sidor om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt får du en kort presentation av vad det innebär. 

Vi tipsar också om material för särskilda åldrar och målgrupper. Fler av tipsen är relevanta att läsa även för andra lärare.

Här finns en artikel med tips kring hur man kan arbeta kollegialt med SKUA.

Du kanske också är intresserad av att läsa mer om organisation och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever som vi tipsar om här: