De tre filmerna från Skolverket lyfter frågor som är viktiga att diskutera som ett led i skolans systematiska kvalitetsarbete, dvs frågeställningar som rör uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation.

För att utveckla och förbättra organisationen och genomförandet av utbildning för nyanlända elever är det viktigt att lyfta och diskutera följande frågeställningar:

  • Hur kan mottagandet av nyanlända elever utvecklas och förbättras?
  • Vilka kompetenser behövs hos huvudman, rektor och lärare?
  • Hur arbetar vi för att inkludera nyanlända elever i skolarbetet?

Den första filmen, Nyanlända elevers lärande - del 1, visar lärande exempel med fokus på organisation, mottagande och det systematiska kvalitetsarbetet. (Filmens längd 15:13)

Den andra filmen, Nyanlända elevers lärande - del 2, tar upp lärande exempel med fokus på rektors roll och lärarens kompetens i samband med att nyanlända elever inkluderas i skolarbetet. (Filmens längd 20:42)

Den tredje filmen är en intervju med våra NC-medarbetare Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson där de samtalar om mottagande, organisation och undervisning för nyanlända elever. (Filmens längd 19:42)

Nyanlända och lärande

Ta även del av föreläsningen med Nihad Bunar som utgår ifrån forskningsantologin Nyanlända och lärande: