På Skolverkets webbplats finns sammanställning av det som gäller vid anpassning av nationella prov för nyanlända elever i de olika ämnena.