Distans för sfi-elever på studieväg 1

När all vuxenutbildning rekommenderades att gå över till distansundervisning från och med den 18 mars 2020 blev det skarpt läge för många lärare. Att då vara undervisande sfi-lärare på exempelvis studieväg 1 kan innebära en extra utmaning. 

Ett exempel från Hyllie Park Folkhögskola

Många har funderingar på hur man kan lägga upp distansundervisning inom sfi. NC har fått ta del av ett tydligt och konkret exempel på hur en lärare vid Hyllie Park Folkhögskola i Malmö valt att göra. Här kan man ta del av hur hon har planerat och genomför distansundervisningen för sfi-elever på kurs A. Viktiga delar är:

  • blogg, qr-koder och whatsapp
  • fysiska arbetshäften
  • daglig återkoppling
  • modersmålsstöd

Här  är också läraren tydlig med att utan stödet på modersmålet hade distansupplägget inte gått att genomföra. Att eleverna får stöttning på sitt modersmål för att förstå instruktioner och upplägg har varit avgörande. 

Upplägget

Här kan man läsa sfi-lärarens beskrivning av sitt distansupplägg i sin helhet. NC vill tacka Lisa Carlson för att hon delar med sig av sina erfarenheter och beskrivning av distans för elever på A-kursen.