Vem är behörig att undervisa i sva inom kommunal vuxenutbildning, på grundläggande och gymnasial nivå?

Behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning är den som är behörig att undervisa på motsvarande nivå och i motsvarande ämne i grundskolan eller gymnasieskolan enligt bestämmelser i denna förordning. Detta gäller dock inte behörighet att undervisa i årskurserna 7 och 8 enligt 10 §.
 
Ur: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare,
31 §.

Läs även: