Digitala verktyg för litteracitetsundervisning

Digitala verktyg för litteracitetsundervisning innehåller en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Den riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar inom språkintroduktionsprogrammet. Du får konkreta exempel på digitala verktyg som kan användas för att skapa bloggar i undervisningen, dela och lagra av digitalt innehåll, skapa interaktiva övningar för formativ bedömning, skriva med talsyntes med mycket mer.

Dokumentet är sammanställt av Ivana Eklund, sfi-lärare på studieväg 1, Komvux, Eskilstuna kommun och Helena Mehrstedt, sfi-lärare på studieväg 1, Centrum för Vuxenutbildning, Sundbyberg.

Digitala verktyg för litteracitetsundervisning

Läs mer om alfabetisering och grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk i Skolverkets stödmaterial: