Om oss

Om Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen (SFS 2007:1475):
Förordning  om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Vårt ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Om din skola har behov av kompetensutveckling ta gärna kontakt med NCs förståndare Karin Sandwall för att diskutera ett eventuellt kommande uppdrag. Vid ett möte gör vi sedan en kartläggning av behovet och en kostnadsberäkning av uppdraget.

Vår verksamhet

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ska bland annat vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser

NC har bland annat som uppdrag att sprida forskning och beprövad erfarenhet samt stödja implementering av forskning och styrdokument. Som ett led i detta arbete är kompetensutveckling av lärare och skolledare en betydande del av vår verksamhet. Här kan du ta del av olika exempel på kompetensutvecklingsinsatser.

NC viktig plattform för att forskning når ut i landet

En internationell panel av sakkunniga har utvärderat forskningen vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet och panelen framhåller den viktiga roll som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige.

NC anordnar inga kurser i svenska

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar inga kurser i svenska. Om du är nyanländ i Sverige ber vi dig kontakta din hemkommun - de ansvarar för undervisningen i sfi, svenskundervisning för invandrare. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och om du är folkbokförd i kommunen är undervisningen gratis.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694