Barns lärande i ett livslångt perspektiv
 
 

Boken är indelad i fyra övergripande teman och består av tjugo fristående kapitel av ledande internationella forskare från skilda forskningstraditioner.

 

Det första temat fokuserar på hur barn lär sig att förstå innebörder och se saker på nya sätt. Därefter kommer ett tema som utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv diskuterar relationen mellan lek, lärande och omsorg. Det tredje temat handlar om estetikens möjligheter i barns lärande. Boken avslutas med ett tema där fera författare belyser vikten av att lärande för hållbar utveckling genomsyrar verksamheten i förskolan och är en del av läroplanen.

Barns lärande i ett livslångt perspektiv tillför viktig kunskap som är relevant för utvecklingen av det förskolepedagogiska fältet. Den vänder sig främst till lärarstudenter, verksamma lärare samt lärarutbildare men är också angelägen läsning för alla som intresserar sig för barns lärande och utveckling i förskolan.

I tidningen Förskolan finns en recension av boken Barns lärande i ett livslångt perspektiv där Kent Roslund skriver så här:

Den här boken är skriven till Ingrid Pramling Samuelssons ära. En hyllning till hennes omfattande, världsledande forskning inom små barns lärande och förskolepedagogik. Boken bygger på små korta artiklar skrivna av forskare som på något sätt berörts av Ingrids egen forskning. Redaktörer är Pia Williams och Sonja Sheridan.

Länk till artikeln finns nedan.