Bedömning av svenska som andraspråk
 
 
Flyman Mattsson, Anna
Håkansson, Gisela

Studentlitteratur, 2010.

En handbok som presenterar en analysmodell för att beskriva, nivåbedöma och följa andraspråksutveckling över tid. Grunden för den modell som presenteras är baserad på processbarhetsteorin och den forskning som har gjorts om utvecklingsstadier i svenska som andraspråk.

Tidigare har språkanalyser ofta fokuserat på fel men vad man missar då, enligt författarna, är att de avvikande formerna ofta visar att språkutveckling pågår. Genom att analysera inlärarspråket enligt modellen får läraren hjälp med att se var eleven befinner sig i sin andraspråksutveckling och vad som står på tur att utvecklas. Boken innehåller även en affisch där de olika utvecklingsstegen finns illutrerade.

Boken riktar sig till alla som arbetar med flerspråkiga elever, från förskolan till vuxenutbildning.