Bygga broar och öppna dörrar
 
 
Jönsson, Karin (red)

Liber, 2009.

Artikelförfattare: Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast och Lena Kåreland och Karin Jönsson.

Bland artikelförfattarna finns både litteraturvetare och språkforskare vilket ger skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet.

Tanken är att boken ska hjälpa läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.