Nyligen fick NC besök av Beverly White som är rådgivare i flerspråkighetsfrågor och författare till flera böcker om engelska som andraspråk i Australien. En ny bok Composing written texts across the Australian curriculum publicerades i Australien 20 augusti 2013. Boken utgår från kunskapskraven vad gäller att skriva text i de lägre årskurserna och visar med bland annat elevtextexempel hur språket i olika textgenrer ser ut för de olika kunskapskraven. Teoretiskt bygger boken på systemisk funktionell lingvistik (SFL) och på genrepedagogik och vänder sig till lärare inom den australiensiska grundskolans tidigare år. Boken kan inspirera även svenska lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans lägre årskurser vad gäller textproduktion inom olika genrer. Boken kan beställas direkt från Australien med bifogad blankett:

Beställning av Composing written texts (67 Kb)

 

Composing written texts
 
 

Vill du veta mer om hur undervisningen ser ut vad gäller flerspråkiga elever i Australien kan du hitta information på The Language and Literacy Levels across the Australian Curriculum: EALD som beskriver den språkutveckling som krävs för att andraspråkselever ska klara betygskrav från skolstart till åk 10.

Vad det gäller de nationella kursplanerna i Australien finns en webbplats som fungerar som ett resurscenter för lärare som undervisar elever med engelska som andraspråk.