Det flerstämmiga klassrummet
 
 

Olga Dysthe
Studentlitteratur, 1996

 

Författaren presenterar teorier om läsning och skrivande och visar med exempel från olika skolmiljöer hur detta kan utgöra en grund för lärandet. Särskilt betonas hur elever kan lära av varandra och hur klassrummet kan bli dialogiskt och flerstämmigt.