Filmerna är inspelade på IVIK-slussen i Stockholm, lärare är Louise Tarras. Eleverna är mellan 16 och 18 år gamla och har varit i Sverige i mellan sex månader och ett år.

Du kan se varje filmsekvens separat för att få en uppfattning om hur just den språkutvecklande övningen går till. Genom att se alla filmerna i en följd kan du se hur man kan bygga upp en förmiddags arbete kring ett tema.

Här nedan visas alla nio filmerna efter varandra i en spellista på youtube. Filmerna kan även ses en och en på vår youtube-kanal eller via länkarna nedan.