Genre and the Language Learning Classroom
 
 
Brian Paltridge

The University of Michigan Press, 2001

Författaren har en genrebaserad ingång till språkinlärning och ser även deltagarnas förväntningar och interkulturella skillnader som viktiga beståndsdelar i en kommunikation. Han presenterar en mängd konkreta övningar i undervisningen för att bygga upp medvetenhet om genrer.