Genrebyrån
 
 

Bodil Hedeboe och John Polias

Hallgren & Fallgren, 2008

Denna bok ger en länge efterfrågad teoretisk och praktisk introduktion till genrepedagogiken. Den vänder sig främst till lärarutbildningarna och redan verksamma lärare. Den genrepedagogiska modellen fokuserar på språkets roll i undervisning och lärande och visar till exempel hur man på ett konstruktivt sätt kan arbeta med texter över ämnesgränserna i skolans alla ämnen. Det centrala är språket som ett roligt och engagerande redskap för att uttrycka betydelse, inte formella aspekter på språkriktighet. Modellen bygger på den genrepedagogik som sedan 1980-talet utvecklats genom samarbete mellan språkforskare och lärare i Australien, men är helt anpassad till svenska förhållanden. I boken ingår ett stort antal övningar med förslag till lösningar.

Bodil Hedeboe är universitetslektor och arbetar med lärarutbildning vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. John Polias är internationell språkkonsult med fokus på andraspråksinlärning och arbetar med fortbildning av lärare vid Lexis Education.